Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lknGbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

#CARE #GROW #INNOVATE #SUSTAIN

Saint-Gobain Vietnam has 07 operating factories with more than 1,200 employees working every day to deliver our purpose “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-vietnam

  • hZWYnJ1lknGbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
2022

Company Menu

Company activity

VACCINATION CAMPAIGN FOR SAINT-GOBAIN APAC EMPLOYEES

By: Saint-Gobain Vietnam | Posted: Sat, 08/29/2020 - 09:18

Các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) đang bước vào giai đoạn cúm mùa của năm. Và đặc biệt năm nay sẽ khó khăn hơn trong việc xét nghiệm và điều trị người nhiễm bệnh cúm mùa so với bệnh COVID19 vì các biểu hiện triệu chứng tương tự. Nhằm bảo vệ sức khỏe của toàn thể nhân viên trong thời điểm này cũng như nâng cao sức đề kháng chống lại dịch COVID19, Saint-Gobain đã thực hiện chương trình chích ngừa cúm mùa miễn phí trên toàn khu vực APAC.

Trong tuần vừa qua, chương trình chích ngừa miễn phí đã được tổ chức tại tất cả khu vực làm việc của Saint-Gobain Việt Nam ở phía nam (Văn phòng Hồ Chí Minh, Nhà máy KCN Hiệp Phước, Nhà máy KCN Long Hậu) và phía Bắc (Văn phòng Hà Nội, Nhà máy Hưng Yên, nhà máy Hải Phòng). Bên cạnh đó, toàn thể nhân viên Saint-Gobain cũng như nhân viên Saint-Gobain Việt Nam vẫn tiếp tục thực thi nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Với sự chuẩn bị đúng đắn và kịp thời, Saint-Gobain có thể bảo vệ sức khỏe của nhân viên và đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất và dịch vụ khách hàng an toàn.

--------------------------------------------------------------------

Saint-Gobain APAC countries are now getting into the ordinary influenza season, and this year will be difficult in detecting and treating the persons suffering of this disease from those who might be sick of COVID19 due to similar symptoms. Continuing to highlight the various protection measures in response to #COVID19 pandemic, our #people are receiving vaccination against the seasonal influenza. This Vaccination Campaign is performed of voluntary and free-costs basis for our Saint-Gobain APAC staffs.

This week, the Campaign has been organized at all Saint-Gobain Vietnam working sites in the south (HCM Office, Hiep Phuoc Plant, Hiep Phu Plant) and in the north (Hanoi Office, Hung Yen Plant, Hai Phong Plant). On the other hand, all Saint-Gobain as well as Saint-Gobain Vietnam employees have been strictly deploying and enforcing in-place measures of protection.

And indeed, with the right and timely preparation we can protect both the health of our employees and the normal continuity of the business.

#SaintGobainAPAC #SaintGobainVietnam #Vaccination #Campaign 


Comment

hZWYnJ1lknGbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSbaGihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1jmZWbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJ1lknGbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...