Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkmuYmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

#CARE #GROW #INNOVATE #SUSTAIN

Saint-Gobain Vietnam has 07 operating factories with more than 1,200 employees working every day to deliver our purpose “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-vietnam

  • hZWYnJ1lkmuYmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
2022

Company Menu

Company activity

SAINT-GOBAIN VIETNAM CHINH PHỤC GIẢI VIETNAM MOUNTAIN MARATHON - MOC CHAU 2021

By: Saint-Gobain Vietnam | Posted: Fri, 05/07/2021 - 09:17

Ngày 24.04.2021 vừa qua, hơn 100 thành viên Saint-Gobain Vietnam đã cùng chinh phục giải Vietnam Trail Marathon 2021 tại Mộc Châu trong điều kiện thời tiết rất nóng, tuy nhiên tất cả đã đều giữ vững tinh thần thể thao và hoàn thành chặng đường theo mục tiêu đề ra. Xin chúc mừng các vận động viên kiên cường của chúng ta!!

Chia sẻ đến Anh/Chị những hình ảnh đẹp của một tinh thần thể thao luôn mạnh mẽ và sống động tại Saint-Gobain Việt Nam. 

Cùng tham gia chạy bộ để nâng cao sức khỏe mỗi ngày mọi người nhé!

video: https://www.facebook.com/saintgobainvn/videos/156745319709011 

#SaintGobain #SaintGobainVietnam #VietnamMountainMarathon2020 #Sapa #VMM #Yêu_Chạy_Bộ #VinhTuong #VinhTuongGyproc #DURAflex #WEBER

Comment

hZWYnJ1lkmuYmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdaGKhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1jmZWbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJ1lkmuYmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...