Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkm-YmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

#CARE #GROW #INNOVATE #SUSTAIN

Saint-Gobain Vietnam has 07 operating factories with more than 1,200 employees working every day to deliver our purpose “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-vietnam

  • hZWYnJ1lkm-YmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
2022

Company Menu

Company activity

SAINT-GOBAIN VIETNAM CHINH PHỤC GIẢI VIETNAM MOUNTAIN MARATHON 2020

By: Saint-Gobain Vietnam | Posted: Fri, 11/27/2020 - 15:41

Sáng ngày thứ bảy – 21.11.2020 vừa qua, 57 thành viên của Saint-Gobain Việt Nam đã chinh phục GIẢI TRAIL KHÓ NHẤT VIỆT NAM mang tên VIETNAM MOUNTAIN MARATHON 2020 với cự ly 21km và 42km tại Sapa. Thành tích hoàn thành dù là 3 tiếng hay 12 tiếng đã chứng minh được tinh thần SAINT-GOBAIN VIỆT NAM: Be A Game Changer – chinh phục giới hạn bản thân, làm khác biệt và thay đổi cuộc chơi – góp phần vào màu sắc của một Saint-Gobain sắt đá, chinh phục mọi thách thức.

 

Chúc mừng các Anh/Chị Saint-Gobain đã hoàn thành mục tiêu chạy với Vietnam Mountain Marathon 2020!#SaintGobain #SaintGobainVietnam #VietnamMountainMarathon2020 #Sapa #VMM #Yêu_Chạy_Bộ #VinhTuong #VinhTuongGyproc #DURAflex #WEBER

Comment

hZWYnJ1lkm-YmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSbamGhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1jmZWbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJ1lkm-YmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...