Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkm2am5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

#CARE #GROW #INNOVATE #SUSTAIN

Saint-Gobain Vietnam has 07 operating factories with more than 1,200 employees working every day to deliver our purpose “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-vietnam

  • hZWYnJ1lkm2am5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
2022

Company Menu

Company activity

SAINT-GOBAIN VIETNAM 2019 YEAR END PARTY

By: Saint-Gobain Vietnam | Posted: Tue, 02/04/2020 - 11:37

Saint-Gobain Việt Nam TIỆC TẤT NIÊN 2019 - sự kiện lớn hằng năm nhằm vinh danh những nỗ lực và đóng góp của các phòng ban, bộ phận, tập thể cũng như các cá nhân vào sự phát triển và thành công của Công ty trong năm 2019; và cùng chào đón một năm mới 2020 đầy hứa hẹn!!!


Thân chúc tất cả Anh/ Chị và gia đình một năm mới An Khang, Thịnh Vượng và tràn đầy Hạnh Phúc!!!

Hãy cùng xem lại các màn trình diễn ấn tượng từ toàn thể thành viên Saint-Gobain Việt Nam: 


Saint-Gobain Việt Nam | 2019 YEAR-END PARTY - Team Gì Ơi

 

Saint-Gobain Việt Nam | 2019 YEAR-END PARTY - Vào hạ + Lời Yêu Thương + Tôi Muốn (Acoustic) 


Saint-Gobain Việt Nam | 2019 YEAR-END PARTY - C'mon (Dance) 


Saint-Gobain Việt Nam | 2019 YEAR-END PARTY - Nhịp cầu tre + Ngẫu hứng lý qua cầu + Thuyền hoa (Bolero) 


Comment

hZWYnJ1lkm2am5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSXbmahq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1jmZWbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJ1lkm2am5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...