Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lknCYl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

#CARE #GROW #INNOVATE #SUSTAIN

Saint-Gobain Vietnam has 07 operating factories with more than 1,200 employees working every day to deliver our purpose “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-vietnam

  • hZWYnJ1lknCYl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
2022

Company Menu

Company activity

HÃY VỮNG TÂM, SAINT-GOBAIN LUÔN BÊN BẠN!

By: Saint-Gobain Vietnam | Posted: Fri, 06/25/2021 - 09:04

Cảm ơn tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của tất cả các Anh/Chị trong thời gian thách thức này! Các anh/chị khối Nhà máy luôn đảm bảo tốt các hoạt động sản xuất; khối Cung ứng & bộ phận Bán hàng tiền tuyến vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, phục vụ khách hàng; khối Văn phòng đang làm việc tại nhà vẫn liên tục kết nối nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh được diễn ra bình thường. 

Ban Giám Đốc thân gửi đến Anh/Chị một món quà nhỏ, chúc Anh/Chị và gia đình luôn khỏe mạnh, vững tâm cùng nhau chúng ta chiến thắng đại dịch Covid!  

Những món quà đã được chuyển đến ~1,200 nhân viên trên toàn quốc, tại các nhà máy, văn phòng của Saint-Gobain hiện đang tiếp tục hoạt động sản xuất trong điều kiện an toàn và chuyển đến nhà các Anh/Chị nhân viên đang làm việc tại nhà trong tháng 06 này. 

HÃY VỮNG TÂM, SAINT-GOBAIN LUÔN BÊN BẠN!

#SaintGobainVietnam #Care #Hãyvữngtâm #SaintGobainluônbênBạn

Comment

hZWYnJ1lknCYl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSeaGehq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1jmZWbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJ1lknCYl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...