Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkm2dk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

#CARE #GROW #INNOVATE #SUSTAIN

Saint-Gobain Vietnam has 07 operating factories with more than 1,200 employees working every day to deliver our purpose “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-vietnam

  • hZWYnJ1lkm2dk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
2022

Company Menu

Company activity

2019 Saint-Gobain Vietnam Teambuilding

By: Saint-Gobain Vietnam | Posted: Fri, 08/30/2019 - 14:26

Mùa hè đã khép lại với những kỷ niệm mới và đáng nhớ dành cho nhân viên Saint-Gobain Việt Nam qua chương trình 2019 Saint-Gobain Vietnam Teambuilding - Transform & Grow. Toàn bộ nhân viên Saint-Gobain Việt Nam đã có dịp hội tụ và cùng thực hành lại các giá trị đã giúp xây dựng nên sự tinh nhuệ - nhạy bén của một tập thể lớn mạnh nhất để giữ vững các thành quả và chinh phục thêm các tầm cao mới. 

Các hoạt động teambuilding đã thể hiện những giá trị giúp hình thành và củng cố nên một tập thể Saint-Gobain Việt Nam vững mạnh:

  • Hướng tới Khách hàng
  • Tinh thần Doanh chủ
  • Đổi mới
  • Nhạy bén
  • Xây dựng Văn hóa Cởi mở và Gắn kết

Các hoạt động ngoài trời thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Đây là dịp để các thành viên đến từ tất cả các phòng ban trong công ty kết nối với nhau và thể hiện nhiệt huyết làm hết sức - chơi hết mình. 

Dưới đây là đoạn phim tổng kết lại một trải nghiệm đáng nhớ của đại gia đình Saint-Gobain Việt Nam.

Comment

hZWYnJ1lkm2dk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSXaGOhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1jmZWbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnJ1lkm2dk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...