Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dhmm-ampaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

#CARE #GROW #INNOVATE #SUSTAIN

Saint-Gobain Vietnam has 07 operating factories with more than 1,200 employees working every day to deliver our purpose “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-vietnam

  • hZWZl5dhmm-ampaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
2023

Company Menu

Company activity

2019 Saint-Gobain Town Hall Meeting

By: Saint-Gobain Vietnam | Posted: Tue, 07/23/2019 - 10:51

Vừa qua, Saint-Gobain Việt Nam đã tổ chức chương trình Town Hall Meeting - 2019 Midyear Business Update tại khu vực Cafeteria, văn phòng HCM với sự tham gia của toàn bộ nhân viên khối Commercial (Thương Mại) và đại diện các bộ phận khối Nhà máy tại khu vực HCM. Đây là hoạt động quý giúp Ban Giám Đốc và nhân viên có cơ hội cập nhật tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm; bên cạnh đó là những đóng góp và chia sẻ các sáng kiến giúp cải tiến quy trình làm việc và tăng tính hợp tác giữa các bộ phận.

Nội dung chính trong chương trình Town Hall Meeting
này là cập nhật những kết quả đã đạt được khi thực
hiện dự án toàn cầu của tập đoàn Saint-Gobain tại 67 quốc gia và những định hướng chiến lược tập trung phát triển nguồn nhân lực hướng đến các giá trị cốt lõi:

  • Hướng tới Khách hàng
  • Tinh thần Doanh chủ
  • Đổi mới
  • Nhạy bén
  • Xây dựng Văn hóa Cởi mở và Gắn kết

Kết hợp trong chương trình là buổi khai mạc trụ sở chính mới của Saint-Gobain Việt Nam tại tòa nhà Sofic, khu đô thị Sala. Văn phòng mới tập trung hướng đến xây dựng 3C (Collaboration-Concentration-Comfort) nhằm mang đến không gian làm việc hợp tác, sáng tạo và thoải mái cho toàn thể nhân viên làm việc tại Saint-Gobain Việt Nam. Thành công của dự án là đóng góp của các thành viên đến từ tất cả các bộ phận tại công ty.  

Cùng xây dựng tập thể gắn kết và nhanh nhạy

Comment

hZWZl5dhmm-ampaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSXZ2Ohq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1jmZWbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5dhmm-ampaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...