Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVll2uYl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

INVENT YOURSELF. RESHAPE THE WORLD

Join our innovative, passionate and entrepreneurial community to improve the world of tomorrow with us.

 • hZWXnZVll2uYl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx

Company Menu

Saint-Gobain Vietnam

Technical Advisor/ Kỹ Thuật Viên (Vật Liệu Hóa Chất Xây Dựng)

hZWXnZVjmHCYl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZp9rUqG14Q..

Job Description

Hướng dẫn cách thức thi công và thực hiện làm mẫu cho khách hàng (thầu, thợ…), cũng như thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ tại công trường để đảm bảo khách hàng nắm đúng phương pháp khi ứng dụng sản phẩm Weber.

 • Trình bày cách thức thực hiện và làm mẫu với sản phẩm Weber tại công trường giúp khách hàng có khả năng thi công đúng phương pháp
 • Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch tại công trường để hỗ trợ khách hàng nhằm đảm bảo phương pháp thi công với sản phẩm Weber là phù hợp
 • Kiểm tra và ghi nhận sự việc tại công trường khi có yêu cầu đúng thời hạn và đầy đủ thông tin cần thiết để trình cho cấp giám sát
 • Thực hiện các thử nghiệm cường độ bám dính của keo, chống thấm, vữa và chuẩn bị các mẫu sẵn (mock-up) phục vụ cho các mục đích thử nghiệm tiếp theo (hoặc trình khách hàng)

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên – Ngành xây dựng/hóa chất xây dựng
 • Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng
 • Có khả năng diễn giải vấn đề mạch lạc
 • Vi tính văn phòng cơ bản hoặc có khả năng học hỏi tiếp thu (sẽ hướng dẫn khi cần)
 • Phối hợp với các phòng ban để công việc suôn sẽ và vì mục tiêu chung
 • Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành xây dựng

Additional Information

About Saint-Gobain Vietnam

Saint–Gobain Vietnam belongs to Saint-Gobain Group, the world's largest building material company and one of the world’s 100 largest industrial groups. Established in 1665, the group is organized into four business sectors: Construction Products, Innovative Materials, Building Distribution and Packaging. Saint-Gobain employs more than 180,000 people and operates in 67 countries worldwide. With the market leadership position in each of its core businesses, the Group achieved 2018 sales of €41.8 billion. Saint-Gobain's ambition is "to become the world leader in the habitat and construction markets, designing, manufacturing and distributing building materials, providing innovative solutions to meet growing demand in emerging countries, for energy efficiency and the environmental protection".

https://www.saint-gobain.com/en

http://www.saint-gobain.com.vn/vi 

Technical Advisor/ Kỹ Thuật Viên (Vật Liệu Hóa...

hZWXnZVjmHCYl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZp9rUqG14Q..
hZWXnZVll2uYl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...